ห้องทดลองจากสถาบันวิจัย Zedler Institute ประเทศเยอรมนี ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรมจักรยานมาเป็นเวลานานด้วยกระบวนการทดสอบ และมาตรฐานการควบคุมตัวแปรที่ยอดเยี่ยม ผลที่ได้สามารถยืนยันได้อย่างแม่นยำสูงที่สุดว่ามีความเป็นกลางในแง่ของความเป็นสถาบันวิจัย และในวันนี้ Cycling Plus Thailand ได้รับข้อมูลร้อนๆ มาจากห้องวิจัย เพื่อนำมาเผยแพร่ ผลการทดสอบของเฟรมจักรยาน 5 ตัวที่รับรองได้ว่ามันคือที่สุดของการออกแบบในเวลานี้ เฟรมจักรยานทั้ง 5 ได้แก่

 

Trek Domane SLR

Specialized Roubaix

BMC RoadMachine 01

Canyon Endurace CF SLX

Cannondale Synapse HM 2018

 

การทดสอบจะครอบคลุมในด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการบอกสมรรถนะของเฟรมจักรยานทั่วๆ ไป ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบการทดสอบเดียวกัน มีการควบคุมตัวแปรให้เหมือนกัน เพื่อให้ผลการทดสอบที่ได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด แยกเป็นหมวดหมู่ได้แก่

น้ำหนักเฟรมและตะเกียบ

ความสติฟฟ์ของเฟรม

การซับแรงสะเทือน

 

 

น้ำหนักเฟรมและตะเกียบ

น้ำหนักเฟรมและตะเกียบจะถูกชั่งเทียบกันโดยเลือกเฟรมที่มีขนาด 56 มาเป็นตัวแทนของแต่ละรุ่น (รุ่นมาตรฐานไซส์เฟรมของฝรั่ง) ซึ่งได้ผลออกมาเป็นดังตารางข้างล่างนี้

 

 

FRAME WEIGHT

 

FRAME WEIGHT (g) WEIGHT(g)
1. CANYON Endurace CF SLX 933
2. CANNONDALE Synapse HM 950
3. SPECIALIZED Roubaix 997
4. BMC RoadMachine 01 1131
5. TREK Domane SLR 1430

 

 

FORKS WEIGHT

 

FORKS WEIGHT (g) WEIGHT(g)
1. CANYON Endurace CF SLX 359
2. CANNONDALE Synapse HM 365
3. TREK Domane SLR 396
4. BMC RoadMachine 01 526
5. SPECIALIZED Roubaix 680

 

 

FRAME+FORKS WEIGHT

 

FRAME+FORKS WEIGHT (g) WEIGHT(g)
1. CANYON Endurace CF SLX 1,292
2. CANNONDALE Synapse HM 1,315
3. BMC RoadMachine 01 1,657
4. SPECIALIZED Roubaix 1,677
5. TREK Domane SLR 1,826

 

 

ความสติฟฟ์ของเฟรม

เฟรมถูกนำไปทดสอบด้วยแรงกระทำในแนวระนาบซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่แรงขับเคลื่อนจักรยานจากการปั่นกระทำลงไปบนเฟรม เพื่อวัดว่าแรงเท่าไรที่สามารถทำให้เฟรมเกิดการบิดตัวไปได้ 1 องศา ดังนั้นเฟรมที่ต้องการแรงมากกว่าในการบิดไป 1 องศาคือเฟรมที่มีความสติฟฟ์มากกว่าในบริเวณท่อคอ ส่วนที่กะโหลกจะวัดผลจากแรงที่ใช้ในการบิดให้ได้ระยะ 1 มิลลิเมตร ดังนั้นเฟรมที่ต้องใช้แรงมากกว่าในการบิดจึงหมายถึงเฟรมนั้นๆ มีความสติฟฟ์ที่ช่วงกะโหลกซึ่งส่งผลโดยตรงกับการส่งกำลังขับเคลื่อน และเป็นที่มาของสมรรถนะการสปรินต์หรือการขึ้นเขานั่นเอง

 

 

HEAD TUBE STIFFNESS

 

HEAD TUBE STIFFNESS Nm/Degree
1. CANNONDALE Synapse HM 112
2. CANYON Endurance CF SLX 104
3. SPECIALIZED Roubaix 101
4. BMC RoadMachine 01 94
5. TREK Domane SLR 88

 

 

BOTTOM BRACKET STIFFNESS

 

BOTTOM BRACKET STIFFNESS N/mm
1. BMC RoadMachine 01 68
2. CANNONDALE Synapse HM 66
3. CANYON Endurance CF SLX 65
4. SPECIALIZED Roubaix 64
5. TREK Domane SLR 57

 

 

การซับแรงสะเทือน

การซับแรงสะเทือนของเฟรมวัดได้จากความสามารถในการให้ตัวได้ของเฟรมในทิศทางหน้า-หลัง ซึ่งไม่ส่งผลกับความสามารถในการส่งกำลังของเฟรม แต่ช่วยให้เฟรมมีการขยับให้ตัวได้เล็กน้อย ส่งผลให้แรงสะเทือนจากถนนส่งต่อมายังผู้ขี่น้อยลง แบ่งออกเป็นสามส่วนสำคัญได้แก่ ชุดแฮนด์, เฟรม และ ตะเกียบหน้า โดยอาศัยการวัดแรงที่ใช้กระทำจนเกิดการบิดตัวบนส่วนนั้นๆ เฟรมใดที่ต้องการแรงน้อยกว่าในการบิดตัวในแนวดิ่ง คือเฟรมที่ลดแรงสั่นสะเทือนจากถนนมาได้ดีกว่านั่นเอง

 

 

HANDLEBAR COMPLIANCE

 

HANDLEBAR COMPLIANCE N/mm
1. CANNONDALE Synapse HM SAVE SystemBAR 112
2. TREK Domane SLR Bontrager Pro IsoCore VR-CF 128
3. SPECIALIZED Roubaix ZIPP  Service Course 70 Ergo 158
4. BMC RoadMachine 01 RoadMachine ICS 174
5. CANYON Endurace CF SLX Pro Stealth EVO 179

 

 

FRAME COMPLIANCE

 

FRAME COMPLIANCE N/mm
1. CANYON Endurace CF SLX 68
2. SPECIALIZED Roubaix 73
3. CANNONDALE Synapse HM 93
4. TREK Domane SLR 96-120
5. BMC RoadMachine 01 124

 

 

FORKS COMPLIANCE

 

FORKS COMPLIANCE N/mm
1. CANYON Endurace CF SLX 71
2. CANNONDALE Synapse HM 77
3. TREK Domane SLR 87
4. BMC RoadMachine 01 92
5. SPECIALIZED Roubaix 115

 

 

CONCLUSION

จากผลทั้งหมด เราจะนำมาตีเป็นคะแนนง่ายๆ เพื่อทำการรวมคะแนนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่การตัดสินแพ้ชนะอย่างเอาเป็นเอาตายเท่านั้น เพราะสมรรถนะของจักรยานไม่ใช่สิ่งที่วัดได้ด้วยเพียงตัวเลขการทดสอบในห้องวิจัยเท่านั้น ยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่เมื่อนำมาผสมรวมกันแล้วอาจส่งผลลัพธ์ไม่ตรงกับค่าที่ได้จากการทดสอบ หนึ่งในนั้นคือตัวนักปั่นเอง ที่ต่างคนต่างมีรูปแบบการปั่น วิธีการปั่น และรสนิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผลลัพธ์จะออกมาเช่นไร นี่คือข้อมูลที่ดูไว้การประกอบเท่านั้น

วิธีการให้คะแนนคือ จากแต่ละหัวข้อ เฟรมจักรยานและอุปกรณ์ประกอบที่นำมาทดสอบนั้นได้อันดับใด ก็จะได้คะแนนอิงตามลำดับที่ได้ โดยเรียงจากลำดับที่ 1 จะได้คะแนน 5 คะแนน และลดหลั่นลงมาจนถึง 1 คะแนน ในลำดับที่ 5 นั่นเอง สุดท้าย ผลรวมคะแนนใครมากที่สุด จะถือว่าโดดเด่นจากผลการทดสอบในครั้งนี้

 

 

BIKES FrW FoW W HTS BBS HC FrC FoC TOTAL
 

CANYON Endurace CF SLX

 

 

5

 

5

 

5

 

4

 

3

 

1

 

5

 

5

 

33

 

CANNONDALE Synapse HM

 

 

4

 

4

 

4

 

5

 

4

 

5

 

3

 

4

 

 

33

 

BMC RoadMachine 01

 

 

2

 

2

 

3

 

2

 

5

 

2

 

1

 

2

 

19

 

SPECIALIZED Roubaix

 

 

3

 

1

 

1

 

3

 

2

 

3

 

4

 

1

 

18

 

TREK Domane SLR

 

 

1

 

3

 

2

 

1

 

1

 

4

 

2

 

3

 

17

 

Related Post

FANTASTIC 5 ผลการทดสอบยอดเฟรมทั้ง 5

Cycling Plus Thailand