ส่องจักรยานสุดเจ๋งในงาน บางกอกไบค์ ครั้งที่ 10
BTWIN IN’RIDE  300 
ELITE DRIVO
จับกำลังปั่น  MEASURE FOR MEASURE
WAHOO KICKR 
JUST LANDED ABUS GAMECHANGER

Cycling Plus Thailand