“Bike Zone Cervélo Ride: พิชิตอ่าวไทย เส้นทางบูรพาชลทิศ ระยอง – จันทบุรี”
Bike Finder  ก้าวสู่ปีที่ 8 ต่อยอด Bike Finder Inspiration
เรียกน้ำย่อยพอกรุบกริบ Suanphueng Angel Challenge ปีที่ 2

Cycling Plus Thailand