อำเภอแม่สะเรียงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถูกมองเป็นแค่ทางผ่าน มีน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองนี้อย่างใกล้ชิดจริงๆ Cycling Plus Thailand เลยถือโอกาสแนะนำเส้นทางปั่นนี้ เพื่อเป็นตัวเลือกในทริปปั่นส่งท้ายปี

เราสามารถเดินทางไปทำเภอแม่สะเรียงได้สองเส้นทาง คือ จากถนน 108 ที่มาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หรือถนน 105 ที่มาจากอำเภอสบเมยด้านใต้ โดยก่อนเข้าเขตเทศบาลแม่สะเรียงบริเวณถนน 1194 จะเป็นจุดที่ถนนทั้ง 2 เส้นมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ หลังคาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเหมือนซุมประตูคอยต้อนรับนักปั่นที่มาเยือน

เมื่อแยกเข้าถนน 1194 จะเริ่มเป็นเขตชั้นในของเทศบางแม่สะเรียงผ่านที่ว่าการอำเภอที่อยู่ทางซ้ายมือไปจนสุดถนนประมาณ 2 กิโลเมตรจะเป็นสามแยก ทางซ้ายไปตลาดเช้า ส่วนทางขวาจะเป็นถนนเลียบขนานไปกับแม่น้ำยวม

แม่สะเรียงดูคล้ายปายเมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว ผู้คนยังไม่พลุกพล่าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นไม้แบบดั้งเดิม ถึงแม้ว่าจะถูกนำมาดัดแปลงเป็นร้านค้าหรือที่พักบ้าง แต่ก็ไม่ทิ้งบรรยากาศแบบเดิมๆ หากปั่นจักรยานไปตามตรอกซอกซอยจะเห็นชาวต่างชาตินั่งอ่านหนังสือพลางจิบกาแฟ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบได้เป็นอย่างดี ใกล้ๆ กันจะมีวัดศรีบุญเรืองและวัดจองสูง ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับอิทธิพลมาจากพม่า ดูสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ

เราสามารถปั่นเป็นวงกลมรอบแม่น้ำยวมได้ ในระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเริ่มจากสามแยกถนน 1194 ทางด้านขวา ปั่นเลียบแม่น้ำยวมมาเรื่อยๆ ผ่านที่พัก ร้านอาหาร ไปจนถึงศูนย์ศิลปาชีพจึงเลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามแม่น้ำ ตรงจุดนี้จะไม่มีบ้านเรือนมากนัก ปั่นผ่านทางเข้าโรงเรียนแม่สะเรียงมาจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำยวม เมื่อข้ามสะพานมาแล้วจะพบสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายจะพบถนนเลียบคลองส่งน้ำ หากเลี้ยวขวาจะไปพระธาตุจอมมอญ หากขึ้นไปถึงยอดพระธาตุจะเป็ฯจุดที่มองเห็นวิวของแม่สะเรียงได้อย่างชัดเจน

เมื่อข้ามฝั่งมาแล้วทิวทัศน์จะเปลี่ยนไป เพราะอีกฝั่งของแม่น้ำยวมเป็นพื้นที่เพาะปลูกสีเขียว มองเห็นทิวเขาอยู่ไกลๆ และเป็นพื้นที่ราบติดแม่น้ำ ปั่นเลาะริมคลองมาเรื่อยๆ ราว 40 กิโลเมตร จะไปสุดทางที่ท่าเรือด่านแม่สามแลบ ซึ่งข้ามแม่น้ำสาละวินไปฝั่งพม่าได้ แต่หากต้องการปั่นเป็นวงกลมตามที่แนะนำไว้นั้น ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อวนออก แต่เส้นทางค่อนข้างซับซ้อนอาจต้องอาศัยคำแนะนำหรือสอบถามจากคนในพื้นที่ เมื่อผ่านสะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำยวม จะกลับมาอยู่ที่ฝั่งตลาดของแม่สะเรียงอีกครั้ง ซึ่งเป็นตลาดเช้าที่มาอาหารและขนมพื้นเมืองให้รองท้องได้ด้วย

แม่สะเรียงเป็นเมืองที่ต้อนรับจักรยานเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการปั่นชมเมืองหรือจะปั่นเป็นครอบครัวด็ได้ เพราะรถราน้อย บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน และเงียบสงบ หากสิ้นปีนี้ยังไม่แพลนไปไหน ลองเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปพักผ่อนพร้อมปั่นกันแบบชิลล์ๆ ที่นี่ ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

Related Post

Travel : ปั่นรับหนาวนี้ที่แม่สะเรียง

Cycling Plus Thailand