รับมืออาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลัง (DOMS)
5 ท่ายืดกล้ามเนื้อด้วยโฟมโรลเลอร์
ท่าฝึกเพิ่มพลังกล้ามเนื้อแก้มก้น
ฟิตกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

Cycling Plus Thailand