เขาหาว่าเราฟุ่มเฟือย
สิ่งสำคัญ 5 ประการที่ห้ามขาดถ้าอยากฝึกปั่นหมอบ

Cycling Plus Thailand