ที่พักบันได “ต้นจักรยานกับผลร้านกาแฟ”
คอยหัวใจกลับมา…จากดอยตุง ปั่นเอาม่วน เชียงราย แต้ แต้
ทริปจักรยานเมืองสามหมอก

Cycling Plus Thailand