เปิดตัว Liv Brand Ambassador ปี 2018
เปิดใจ Mr. Super Domestique ทีม SKY
VELO WIZARD
Luciano Fusar Poli
สมดุลแห่งพลังและความคิดสร้างสรรค์
Dawn of Fem Roadies หมวย ศิริพร โสธิกุล

Cycling Plus Thailand