รู้ทันอาการปวดหัวจากการขี่จักรยาน
ไหปลาแดกแตกดังโพล๊ะ
อ่านกันสักนิด หากคิดที่จะเป็นสูงวัยใจเกินร้อย
กลับมาขี่อีกครั้งหลังการล้ม
บรรเทาอาการเจ็บเข่า
ถ้าจะล้ม…ต้องล้มอย่างโปร

Cycling Plus Thailand