เจอการแข่งขันท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุ เตรียมตัวยังไงดีโค้ช?
แม้เวลา (ปั่น) มีน้อย ก็สามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะ

Cycling Plus Thailand