โซ่ที่ซื้อมาใหม่มักมีความยาวมากกว่าที่ต้องการ เพราะผู้ผลิตเผื่อความยาวไว้สำหรับจักรยานทุกประเภท เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องตัดโซ่เพื่อให้ความยาวที่ต้องการ ถ้าใช้โซ่ยาวเกินไป โอกาสที่จะเปลี่ยนเกียร์พลาดหรือโซ่ตกจะมีมากขึ้น แต่ถ้าสั้นไปก็อาจเข้าเกียร์บางเกียร์ไม่ได้ ยิ่งพยายามเข้าเกียร์มากเท่าไหร่ ก็จะทำให้โซ่ตึงจนเกินไป จนอาจทำให้ส่วนประกอบอื่นๆ เสียหายได้

 

ก่อนใส่โซ่ ต้องตั้งสับจานหน้าให้ตรงกับจานใบใหญ่ที่สุด ยังไม่ต้องทำอะไรกับตีนผี ควรเปลี่ยนเกียร์ให้ตีนผีอยู่ในตำแหน่งเฟืองเล็กสุดเพื่อไม่ให้เกะกะ จากนั้นเริ่มร้อยโซ่เส้นใหม่ผ่านสับจานหน้า แล้วคล้องกับจานหน้าใบใหญ่สุดและเฟืองหลังใบใหญ่สุด โดยยังไม่ต้องร้อยเข้ากับตีนผี ดึงโซ่ให้ตึง จำตำแหน่งหมุดปลายข้อต่อโซ่ที่จะมาชนกัน โซ่จะต่อกันได้โดยจับคู่ข้อต่อด้านใน กับข้อต่อด้านนอกเท่านั้น

 

จากหมุดข้อต่อเมื่อสักครู่ ให้นับถัดไปอีกสองข้อต่อโซ่ ซึ่งจะเท่ากับหนึ่งนิ้วพอดี แล้วตัดโซ่ตรงจุดนี้ด้วยตัวตัดโซ่ จากนั้นร้อยโซ่ผ่านสับจานหน้าและตีนผี แล้วจึงนำปลายมาต่อกัน หากโซ่ที่คุณซื้อมาเป็นข้อต่อแบบปลดเร็ว ให้ใส่ข้อต่อปลดเร็วที่ปลายโซ่ด้านหนึ่ง แล้ววัดความยาวโซ่โดยตัดปลายอีกด้านตามวิธีข้างต้น ข้อต่อปลดเร็วจะมาแทนที่ข้อต่อด้านนอกอันสุดท้าย ในกรณีนี้ เมื่อถึงตอนสุดท้ายปลายโซ่ของคุณทั้งสองด้านจะบรรจบกันด้วยข้อต่อด้านในพอดี

Related Post

ตั้งความยาวโซ่อย่างไรให้เหมาะสม

Cycling Plus Thailand